Zásahy 2020

Po dohodě s vedením Města Heřmanův Městec dojde v odpoledních hodinách k první dezinfekci a následnému oplachu zastávek, laviček a dalšch exponovaných míst po našem městě. Prosíme občany o shovívavost- desinfekce proběhne Savem naředěným na přesný poměr, proto budou daná místa chvilku vonět čistotou a budou mokrá.

Odpoledne jsme provedli avizovanou desinfekci nejfrekventovanějších míst v našem městě včetně dětských hřišť, workoutu, Bažantnice a Zámeckého parku- hlavními body našeho zájmu byly lavičky a místa, kterých se lidé dotýkají a přichází s nimi do přímého kontaktu. Vše se bude dle potřeby opakovat. Předpoklad další desinfekce je v pátek odpoledne