> Zásahy 2021

Dnes jsme s oběma cisternami vyrazili do Klešic na nahlášený požár trafostanice. Naštěstí se jednalo jen o uvolněný kontakt na menší trafostanici, na kterém docházelo k přeskakování jisker. Na místě vyčkáno na příjezd pohotovostní služby ČEZ. Společně s námi vyjely jednotky HZS Chrudim a Padrubice a SDH Klešice a Načešice a PČR.