> Zásahy 2021

Dnes jsme s první CAS vyjížděli na ohlášený požár mezi Medlešice a Třibřichy. Po složité cestě na místo zásahu (zahrada uprostřed rozmáčených polí) zjištěna dvě doutnající ohniště. Uhašeno pomocí džberové stříkačky a kbelíků s vodou. Poté jsme se s vypětím všech sil a zapnutím pohonu všech kol a uzavřením všech uzávěrek vrátili zpět na silnici a poté již klidnou cestou pokračovali na základnu.